Vel gjennomført samling i Drammen og Trondheim

Tilsammen deltok 60 aktører i Drammen/Oslo og Trondheimsområdene på samling om samarbeidsmodeller for helhetlig oppgradering av eneboliger, 23.september og 2.oktober. 6 klynger av aktører/bedrifter blir valgt ut for en videre prosess i arbeid med samarbeidsmodell. Prosjektet håper å velge ut og sette i gang dette ila. november. 

Innlegg fra de to samlingene er tilgjengelig under:

  Huseier, Drammen – Synnøve Aabrekk  (1.1 MB)

PDF  Aktør, Drammen - Torkel Hiorth, Niels Torp Arkitekter AS  (9.3 MB)

PDF  Huseier, Trondheim - Torbjørn Ertzaas  (895 KB)

  Aktør, Trondheim - Arne Strøm, Enøkplan AS  (1.1 MB)

Felles for begge samlingene:

Husbanken - Are Rødsjø

  Enova - Even Bjørnstad  (1.5 MB)

  SINTEF - Hvordan skape tillitt hos huseierne - Tommy Kleiven  (3.6 MB)

  Segel - Introduksjon til Business Collaboration Event - Trond Haavik  (973 KB)

  Segel - Introduksjon til første gruppearbeid - Trond Haavik  (141 KB)

  Segel - Forretningsmodell - introduksjon til andre gruppearbeid - Roger Bergset  (1.5 MB)

  Segel - Oppsummering og veien videre - Trond Haavik  (469 KB)

Samlinger i Drammen og Trondheim

Bildet viser en energirehabilitert enebolig. 85 prosent av energibruken i boliger skjer i eneboliger og andre småhus. Dette innebærer et betydelig energisparingspotensial. Foto: Rainer Zottele

COHERENO inviterer alle som er involvert i planlegging og/eller gjennomføring av oppgradering av eneboliger til workshop i Drammen 23. september og i Trondheim 2. oktober.

Som en konsekvens av den økte standarden på nye boliger vokser samtidig markedspotensialet i renovering av eksisterende boliger. Samtidig vil ambisiøs oppgradering av eneboliger til nesten null-energi nivå vil være et vesentlig bidrag for å nå nasjonale og internasjonale klimamål. Huseieren står imidlertid i dag overfor noen barrierer. I mange tilfeller skorter det på nødvendig kunnskap om temaet blant utførende og rådgivende aktører. For huseieren kan det også være vanskelig å finne en aktør til å stå ansvarlig for den helhetlige oppgraderingen av eneboligen sin.

I regi av forskningsprosjektet COHERENO gjennomføres en serie workshops for bedrifter som ønsker å samarbeide om å utvikle nye forretningsmodeller for ambisiøs oppgradering av eneboliger. Fokuset er på samhandling aktører i mellom og på kvalitetssikring av prosess og sluttresultat for å vinne huseiernes tillit. De to regionale workshopene i Drammen og Trondheim fokuserer på gode samarbeidsmodeller for å møte rehabiliteringsmarkedet på eneboligsiden. Workshopen kan være starten på et nytt og nyttig samarbeid mellom aktører innenfor rehabiliteringsmarkedet av eneboliger.

Delta på tverrfaglig workshop om helhetlige oppgradering

COHERENO inviterer alle typer aktører som er involvert i planlegging og/eller gjennomføring av oppgradering av eneboliger til workshop i Drammen 23. september kl. 12-18 (Husbanken, Grønland 1) og i Trondheim 2. oktober kl. 12-18 (Scandic Lerkendal, Klæbuveien 127). Hensikten er å gi bedrifter som ønsker en målrettet satsing mot oppgraderingsmarkedet en arena for å møte likesinnede på tvers av fag og få drahjelp til å komme videre i prosessen.

Praktisk om påmelding

For å lette sammensettingen av gode, tverrfaglige grupper er det viktig at hver deltaker registrerer kort informasjon om sin rolle og eventuelle erfaringer fra oppgraderingsprosjekter.

Meld deg på her: Externer Link  www.b2match.eu/cohereno/registration

COHERENO – Collaboration for Housing Nearly Zero-Energy Renovation

COHERENO prosjektet handler om å styrke samarbeidet mellom tilbydere av tjenester relatert til renovering av eneboliger til «nesten null energi nivå» (nZEB).

Ved å bistå markedsaktører som vil sette i gang med tverrfaglig og målrettet samarbeid for å utvikle renoveringstjenester, vil prosjektet bidra til bringe nZEB renovering fram til et volum-marked i Norge.

Målsettingene for prosjektet

  • Utarbeide nasjonale oversikter over aktører som er involvert i nZEB renovering i Norge, Østerrike, Belgia og Tyskland. Det vil bli utarbeidet lister som viser hvem som har erfaring fra slike prosjekter og hvilken rolle de har i slike prosjekter.

  • Framskaffe en oversikt over suksessfulle samarbeidsformer mellom kontraktører og andre aktører som har vært involvert i nZEB renoveringer i de fire partnerlandene. En vil vise hvilke kundesegmenter som ulike forretningsmodeller retter seg inn mot, og hvilke barrierer og suksesskriterier som er identifisert. 

  • Formulere detaljerte anbefalinger om hvordan kvalitetssikring kan bli integrert i ulike forretningsmodeller for å bygge troverdighet overfor huseiere så vel som finansiører. 

  • Samle markedsaktører til to regionale arrangement i hvert av de fire landene for å forme samarbeidsmodeller for nZEB renovering av eneboliger.

  • Bistå motiverte tilbydere til å lansere integrerte tjenester for nZEB renovering av eneboliger. Prosjektet har som mål å etablere til sammen 25 samarbeidsgrupperinger i Norge, Østerrike, Belgia og Tyskland.

Prosjekt periode: April 2013 – Mars 2016. Prosjektpartnerne ser du helt nederst på siden, trykk på logo for å besøke hjemmeside.

Den norske styringsgruppen er representert ved:

Lavenergiprogrammet
Byggmesterforbundet
Huseiernes Landsforbund
Mesterhus
BGM Arkitekter
ROJO Arkitekter
BoligEnøk
Husbanken
Enova
Innovasjon Norge

 

Trykk på logo for å besøke hjemmeside.

Forbildeprosjekter

Vi har gjort en kartlegging av de mest ambisiøst oppgraderte eneboligene i Norge. Disse forbildeprosjektene fant vi fram til ved å gå gjennom NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) sin database over energimerkede eneboliger. Vi silte ut alle eneboliger bygget mellom 1950 og 1990 som har fått energimerke A eller B. Videre har vi søkt gjennom prosjekter som har mottatt støtte fra ENOVA eller mottatt lån/midler fra Husbanken på grunnlag av ambisiøse energimålsettinger. Prosjektets styringsgruppe (se over) har også tipset oss om ambisiøst oppgraderte eneboliger. (For mer om kriteriene for utvelgelse, se kapittel 8.5   her).

Resultatet av denne kartleggingen var ca. 30 ferdigstilte eneboliger pr. mars 2014. Noen av boligene som hadde fått energimerke A eller B viste seg å være feilaktige. Når disse var luket bort sto vi igjen med ca. 20 eneboliger. Av disse har noen boligeiere reservert seg fra å stå på listen mens andre har vi ikke lyktes å komme i kontakt med. Flere eneboliger er under oppgradering/prosjektering og ambisjonen er å oppdatere oversikten under med nye prosjekter ettersom de ferdigstilles.

Du finner utfyllende informasjon om hvert enkelt prosjekt ved å trykke på linkene i listen under.

 

 

NavnStedByggeårOppgradertOppvarmet
areal (m2)
EnergimerketLink
Villa Berg-LennertzenOslo19702013270B

  PDF

Villa DagslethSpikkestad19712009 og 2013251B

  PDF

Villa ErtzaasTrondheim19892010-2013248A

  PDF

Villa JuulGjøvik19392011-2014--

  PDF

Villa NordahlFeiring19752011-2014360,5B

  PDF

Villa RamdalRøyken1935 / 19871987288B

  PDF

Villa RinglundLommedalen19652013212B

  PDF

Villa WachenfeldtOrkanger19822005135B

  PDF
Externer Link  Link til NALs prosjektdatabase for forbildeprosjekter i Norge – en rekke bygningskategorier og tema

 

 

Rådgivere og uførende med energikompetanse

Externer Link  Link til rådgivere og utførende med kompetanse innen energioppgradering (Enovas rådgiverregister)

Rådgiverne på denne lista har fullført og bestått Enova og Lavenergiprogrammets kurs i Energieffektivisering av boliger eller bestått eksamen i NTNU kurset "Prosjektering av lavenergiboliger, passivhus og nullutslippshus".

Bedrifter samarbeider om helhetlig renovering

I Sogndal og i Nordfjord samarbeider lokale tverrfaglige grupperinger I å tilby helhetlig renovering av eneboliger. Sammen med Innovasjon Norge tilbyr den norske Cohereno partneren Segel AS en spesialtilpasset versjon av bedriftsutviklingsprogrammet FRAM. Erfaringene fra dette prosjektet som startet i September 2013  og som fullføres til Høsten, vil bli brukt inn I Cohereno-prosjektet.

Les mer om prosjektet i PDF  Nordfjord...  (1.3 MB)

Les mer om prosjektet i PDF  Sogndal...  (418 KB)

National information

Interner Link  Austria

Interner Link  Belgium

Interner Link  Germany

Interner Link  Netherlands

Norway

Downloads

Striking facts and hands-on recommendations "Quality and Customer confidence in nZEB renovation"

PDF  in Norwegian  (390 KB)

PDF  in English  (395 KB)

 
Logo: